Кафе машина R-991

  • Постоянен филтър
  • Обем на контейнера 1,25 л (до 10 чаши)
  • Резервоар за индикатор на нивото на водата
  • Противокапкова система
  • Функция за поддържане на температурата
  • Бутон за включване/изключване със светлинна индикация
  • Мощност 750 W