Комплект филтри R-9450FSET за пречиствател R-9450 и R-9500

  • Комплект филтри за пречистватели R-9450 и R-9500
  • 1 Комплект съдържа: Hepa филтър за прах, HEPA H12, Формалдехиден филтър и Активен карбонов филтър
  • Филтърът не може да бъде измит с вода, а трябва да се изсмуква
  • Филтърът е добре да се сменя веднъж годишно , в зависимост от нивото на замърсяване на въздуха и честотата на използване на пречиствателя
  • Филтърът оперира 3000 часа