Филтър DF-029 за R-9212, R-91110, 91312

  • Пластмасов предфилтър
  • Предотвратява навлизането на мръсотия (животински косми, коса) в устройството, като по този начин удължава експлоатационния му живот
  • Филтърът може да се измие с вода (дори с добавяне на препарат), да се почисти с влажна кърпа или е възможно да се вакуумира мръсотията
  • Подмяната на този филтър, зависи от нивото на замърсяване на въздуха и честотата на използване на обезвлажнителя , с редовна поддръжка, той ще издържи 10 години
  • Филтърът служи и като капак в задната на обезвлажнителя