Филтър DF-047 за R-91216, R-91125, R-91316

  • Пластмасов предфилтър за прах
  • Той предотвратява навлизането на мръсотия, на животински косми в устройството и по този начин удължава живота му
  • Филтърът може да се измие с вода ( с добавяне на препарат), да се почисти с влажна кърпа или да се почисти с прахосмукачка. Смяната на този филтър зависи от нивото на замърсяване на въздуха и честотата на използване на обезвлажнителя. С редовна поддръжка може да издържи до 10 години
  • Филтърът служи и като капак в горната част на гърба на обезвлажнителя