Филтър R-9588CF за овлажнител R-9588

  • Филтър срещу образуване на котлен камък и 2-в-1 антибактериален филтър
  • Почиствайте филтъра 1x седмично до 1x на всеки две седмици под чиста течаща вода
  • Препоръчително е този филтър да се сменя веднъж годишно, в зависимост от степента на твърдост на водата и честотата на използване на овлажнителя