Mica конвектор R-070

  • 2000W микатермична технология
  • Две степени на работа 1000W/2000W
  • Ключ за Включване/Изключване
  • Безопасна защита от прегряване
  • Функция против замръзване
  • Комбинация от лъчиста и конвекторна топлина
  • Регулируем термостат
  • Свободно стоящ
  • Защита от преобръщане