Предфилтър R-9600F1 за пречиствател R-9600 и R-9700

  • Предфилтър R-9600F1 за пречиствател R-9600 и R-9700
  • Алуминиев предфилтър
  • Отстранява големи гранули прах, опасни предмети, полени и други замърсители
  • Може да се мие и използва отново